5 jaar waterontharderconcurrent.nl garantie

Waterontharderconcurrent.nl garandeert dat de waterontharders van voortreffelijke kwaliteit zijn en geeft je garantie op de volgende waterontharders; de waterontharder voor kleine en grote huishoudens. Voorrijkosten vallen buiten deze volledige garantie.

Een goede kwaliteit zout is van belang voor een probleemloze werking van de waterontharder. Het verlengt tevens de levensduur van de ontharder. Hiervoor kun je de zouttabletten van www.lekkerzout.nl gebruiken.

De startdatum van de garantie gaat in na levering en betaling van de waterontharder van waterontharderconcurrent.nl. Wanneer de waterontharder niet goed functioneert, word je verzocht service aan te vragen.

Wanneer je service bij ons aanvraagt voor de waterontharder, dan zullen wij voorrijkosten berekenen. De voorrijkosten komen te vervallen indien je zout koopt bij lekkerzout.nl. Voorrijkosten bedragen €115,- inclusief BTW.

De garantie is ongeldig wanneer

  • de waterontharder niet volgens de instructies geïnstalleerd is of bediend wordt;
  • schade is veroorzaakt door onjuiste behandeling, ongeluk, transport, bevriezing, overstroming, waterschade, brand of andere abnormale omstandigheden buiten controle van waterontharderconcurrent.nl.
  • de garantie is persoonsgebonden en geldt alleen voor diegene die de waterontharderconcurrent.nl heeft afgenomen. Wordt of is het apparaat doorverkocht dan is de all-in garantie niet langer geldig.

Je hebt ook recht op de garantie wanneer jouw waterontharder is geïnstalleerd op de Waddeneilanden of buiten Nederland. In deze gevallen geldt echter dat transport-, reis-, voorrijkosten zijn uitgesloten van de garantie. Deze kosten zullen worden doorberekend aan de klant die de garantie-opdracht verstrekt.

Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten. Daarnaast heb je mogelijkerwijs nog andere rechten, welke van land tot land verschillen. Je kunt in geen geval het aankoopbedrag of een deel daarvan terugvorderen. Het Nederlands Recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen met betrekking tot onze service of het functioneren van de waterontharder van waterontharderconcurrent.nl kun jij je wenden tot een Nederlands gerechtshof. Deze garantie is ongeldig voor alle onderdelen waarvan de fabricagedatum verwijderd of onleesbaar is. Deze complete garantievoorwaarden zijn van toepassing op de geleverde waterkwaliteitsnormen welke jij bij aanschaf van de waterontharder bezit. Wanneer jouw waterontharder verstopt raakt door vervuiling van het geleverde water of door andere, op dit moment niet bekende stoffen, valt dit niet onder de garantie. Dit geldt ook wanneer jouw warmwater voorziening verstopt raakt. Tijdens de garantieperiode zullen voorrijkosten worden doorberekend wanneer er onterecht een servicebezoek is aangevraagd, bijvoorbeeld bij problemen door condens en riool- of spanningsproblemen. Om een juiste werking te garanderen ten behoeve van de regeneratie zijn zouttabletten verkrijgbaar op www.lekkerzout.nl.